Data-driven dizajnTakmer po roku som sa vrátil na Slovensko na svoj obľúbený event - SUX fórum zorganizovaný v skvelom kolaboratívnom priestore Impact HUB Bratislava. Moja prezentácia bola o "data-driven" dizajne. Komplikovaná téma zasahujúca do mnohých ďalších úskalí našej profesie. Záver je, že žiaden z prístupov (či už zameraný na konverzie, alebo na používateľov) by nemal figurovať v projektoch exkluzívne, ale mali by sa dopĺňať. Veď si to pozrite sami...Osnova:
 1. Čo si na Kanade všimnete ako prvé... šoférov autobusov!
 2. UX je potešenie. Ako potešenie merať?
 3. Formulármi sa potešenie meria ťažko, ale väčšina to tak robí: AIM monitor & NPS
 4. Lepšie je sledovať ľudí vykonávať úlohy, ako sa ich na ne pýtať. Metriky pri používateľskom testovaní: SUS, SEQ a SUM
 5. Nepresnosti pri samotnom testovaní a interpretácií výsledkov môžu radikálne zmeniť dizajnové rozhodnutia.
 6. Biznis týmto metrikám nerozumie. Biznis hovor rečou peňazí, t.j. konverzie a ich hodnota.
 7. WiderFunnel Systém pre CRO (Conversion Rate Optimization):
  - priority ("PIE framework")
  - hypotézy ("LIFT model")
  - wireframes, UI, HTML + JavaScript
  - výsledok (postrehy)
 8. Nepresnosti môžu nastať aj pri CRO prístupe.
 9. Úskalia CRO prístupu: lokálne a globálne maximum a optimalizovanie zastaralého produktu.
 10. Zaujímavé príklady A/B testov - otrepané hypotézy overené v praxi.

Pár zamyslení, ktoré som spomenul

"Overené" praktiky nefungujú vždy. Učiť sa treba z toho, ako sa k tým riešeniam dopracovali.
Úskalia data-driven dizajnu: Optimalizujem staré lietadlo alebo stíhačku?
Data-driven dizajn bez premyslených hypotéz je len bezhlavé tipovanie.
Holistické riešenia posúvajú hranice obrovskými krokmi. A/B testovanie smeruje skôr k marginálnym zmenám.
Optimalizácia konverzií funguje najlepšie pri rýchlych a jednoduchých cieľoch.

A pár takých, ktoré sú zdieľania-hodné

UX má cenu merať, keď je subjektov (oveľa) viac ako 5.


Dizajnérske ego spôsobuje zameranie na jedno riešenie. Dáta navyše zacláňajú aj tie ostatné.


Dáta by mali slúžiť ako validátor, nie ako diktátor.


Konverzie nie sú ľudia.Cieľom nebolo vyvolať dojem, či je lepší kvalitatívny, alebo kvantitatívny prístup. Kombinácia oboch prístupov pomôže eliminovať ich vzájomné nedostatky, ktoré som spomenul počas tej našej rýchlej UX vianočnej hodinky. Ďakujem Tine za pozvanie a všetkým za živú debatu a veľmi pozitívnu reakciu na takto zložitú a ťažko uchopiteľnú tému. V prípade otázok sa neváhajte pýtať v komentároch.

Edit: Dnes (8. január 2015) som sa zúčastnil webináru organizovaného vydavateľstvom O'Reilly o data-driven dizajne a prezentujúca Pamela Pavliscak môj skepticizmus ohľadom exkluzivity dizajnových prístupov potvrdila. To ma mimoriadne potešilo.


0 komentárov :

Zverejnenie komentára